• Facebook - Black Circle

Pastva pro oči

Z materiálů, které se vyskytují na ovčí pastvině (květiny, traviny, ovčí vlna, ovčí trus) jsem vytvořil čerpáním 16 ručních papírů.

Ty jsem pak sušil na sušáku na seno na pastvině v bezprostřední blízkosti ovčího stáda.

Přehnutím stohu papírů následně vznikla jednoduchá kniha, která materiálově a pachově dokumentuje ráz a atmosféru pastviny.

Nešité listy volně ve složce, 20x30 cm